Presentation

Vi är en redovisningsbyrå som ligger i framkant och jobbar med de senaste tekniska lösningarna för att vårt arbete skall bli så effektivt som möjligt. Bl a lämnas skattedeklarationer via internet, leverantörs- och löneutbetalningar görs via filöverföring till banken. Som ombud för kunderna har vi även tillgång att se såväl bank- som skattekonto och kan själva skriva ut kontoutdragen i samband med månadsavstämningarna vilket underlättar både för oss och kunderna.

DSC_5976

• Löpande bokföring, registrering och betalning av leverantörsfakturor samt kundfakturering.
• Lönehantering
• Bokslut, årsredovisningar och deklarationer
• Bolagsbildningar
• Ekonomisk rådgivning

Lars Ottosson är auktoriserad redovisningskonsult. Medlem i SRF, vilket garanterar att vi jobbar enligt REKO-standard och kvalitét.