Bokföring

Löpande bokföring är ett centralt och vanligt återkommande begrepp inom redovisning och betyder att man redovisar alla affärshändelser löpande på ett systematiskt vis för att kunna sammanställa och dokumentera företagets ekonomiska information. Med affärshändelser menas alla aktiviteter som påverkar företagets in- och utbetalningar från kassa, bank och andra konton, även överföringar mellan olika konton och förändringar mellan skulder och fordringar.

Det är viktigt att förstå skillnaden i bokföringen mellan kontanta in- och utbetalningar och andra affärshändelser. Kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast följande arbetsdag, medan andra affärshändelser kan bokföras en gång i veckan.

Olika metoder vid bokföring

De två vanligaste metoderna vid bokföring kallas faktureringsmetoden och kontantmetoden. Den vanligaste är faktureringsmetoden. Den innebär att man bokför utgående och inkommande fakturor samma dag som de kommer in eller utfärdas. Man bokför alltså fakturor som kundfordran eller leverantörsskuld – samtidigt som momsen redovisas. När sedan fakturorna betalas så redovisas även det som affärshändelse. Den här bokföringsmetoden ger hela tiden en färsk bild av företagets ekonomiska hälsa.

Kontantmetoden får användas av mindre företag och skiljer sig från faktureringsmetoden på så sätt att man bokför fakturorna först när de betalas. Varje faktura skapar alltså bara ett bokföringstillfälle. Nackdelen med kontantmetoden är att den inte ger samma enkla överblick över företagets ekonomiska ställning, medan fördelen såklart är att det är en enklare metod med färre bokföringsmoment.

Bokföringstips från Midama

• Om man har möjlighet och likviditet i företaget kan man samla några fakturor och skicka så många som möjligt åt gången. Då blir det enklare att hålla reda på om de är betalda, och du sparar in på några inloggningar till banken.

• Man sparar varken tid eller energi på att skjuta på bokföringen – det är dessutom olagligt att inte bokföra transaktioner inom tidsramen. Med rutinen att bokföra samma dag håller man lätt koll på sina affärer och kvitton.

• Även om mycket sköts och sparas i datorn numera behövs bra pärmar och system för att hålla ordning och reda och kunna förvara alla kvitton, fakturor och dokument på ett säkert sätt. Ett tidsbesparande och stresseliminerande tips – inte minst i relationen till skatteverket och revisorer.

Vi på Midama i Ljusdal erbjuder snabb och professionell hjälp med hela eller delar av er bokföring. Kontakta gärna oss för en genomgång om hur ert behov ser ut.

KONTAKTA OSS IDAG

Midama Ekonomi AB

Södra Järnvägsgatan 58
827 32 Ljusdal
0651-122 72
info(a)midama.se

Vi finns på plats

Måndag – Torsdag   08-16
Fredagar   08-12