Digital byrå

När du använder dig av våra digitala tjänster i appen möjliggörs automatisering, vilket hjälper oss hålla hög effektivitet och låga priser. Du hanterar dina kvitton och fakturor digitalt via appen, och vi får direkt tillgång till underlagen och sköter resten. ​ Så här fungerar det!

Slut på hantering av pappersunderlag

Digitala leverantörsfakturor och kvitton kommer direkt in i systemet för en smidig hantering. Attestera dem bekvämt via mobil eller webb och få bättre kontroll och insikter i dina ekonomiska transaktioner. Optimal effektivitet och minskad risk för fel.

Skicka in underlag

Du skickar in all underlag till oss via appen genom att ta foto på kvitton eller fakturor, alternativt kan din leverantör skicka PDF fakturor via e-post direkt in i vårt system.

Automatisering

Underlagen läses in och tolkas i systemet och bokförs automatiskt. Vi stämmer av och eventuellt kompletterar genom direktkommunikation med dig i appen.

Godkänna & betala fakturor

Du får en pushnotis i appen när det finns inskickade fakturor från leverantören att godkänna. Du kan också välja att skicka leverantörsfakturorna direkt till banken för betalning.

Översikt av företagets ekonomi i realtid

Du har en ekonomisk översikt av företaget i realtid tillgängligt i appen i form av grafer, diagram och nyckeltal.