Rådgivning

Varje ekonomiskt beslut är en möjlighet till att skapa framgång. Ska du köpa eller leasa tjänstebilen? Är det dags att serva eller uppgradera utrustning? Kanske står du inför spännande möjligheter för affärsutveckling? I dessa ögonblick behöver du mer än bara bokföring – du behöver ett finansiellt bollplank. Vi är inte bara en redovisningsbyrå, vi är din trygga partner i ekonomiska beslut.

Lönsamhetsanalys

Lönsamhetsanalysen hjälper företag att identifiera vilka produkter, tjänster eller affärsområden som genererar mest vinst och vilka som kan behöva förbättras eller omstruktureras. Resultaten från lönsamhetsanalysen ger värdefull information för strategiska beslut, som prissättning, kostnadsbesparingar och investeringsmöjligheter.

Rapportering ekonomiska underlag

Resultat- och balansrapport, kassaflödesanalys, konkurrensjämförelse eller likviditetsanalys. Ekonomiska rapporter kan vara svårt att förstå. Låt våra rådgivare finnas till hands för att göra det enkelt att förstå hur man utformar, läser och följer dina ekonomiska rapporter.

Bolagsbildning

Har du en dröm som du vill förverkliga och behöver hjälp med att starta ett nytt bolag? Vi finns som en stöttepelare genom hela processen från ett första möte tills att bolaget är bildat.

Investering och finansiering

Investerings- och finansieringskalkyler kan kännas som ett stort hinder att kliva över, vad är det man ska räkna på och vad får man absolut inte missa. Hur ska man bäst tänka med olika finansieringsalternativ och på hur lång tid ska min investering leva? Vi hjälper dig att reda ut frågorna för att öka möjligheterna för att din verksamhet ska kunna blomstra.

Affärsutveckling

Har dina kunder börjat efterfrågat nya typer av tjänster? Eller ser du ett vikande kundunderlag på ett av dina affärsområden? Behöver du råd och stöttning i hur du kan utveckla dina affärsmöjligheter framåt? Vi finns här för att stötta dig i processen.

Midama

Administration & HR/Övrig rådgivning

Att driva företag innefattar en rad olika områden som behöver bevakas, underhållas och utvecklas. Behöver du rådgivning i hur du ska tänka med din nästa anställning? Har ni blivit fler och behöver hjälp med att upprätta personalhandbok eller policys för ditt företag? Vi kan hjälpa dig med rådgivning kring både ekonomi, löne- och personaladministration.

Bli kund hos Midama

Bli kund hos Midama – där vi sköter ekonomi med kvalité, gemenskap och värme för att dig möjligheten att fokusera på din verksamhet.